LITE HISTORIA OM VÅRT DRESSINSPÅR FRÅN SANKT OLOF


1902  15 juni  öppnades Gärsnäs - Sankt Olofs Järnväg "GStOJ" för allmän trafik. Samma år byggdes ett lokstall i tegel, en mindre vändskiva, samt kolbrygga och vattenkastare i södra delen av Sankt Olofs bangård. Endast lokstallet finns kvar idag.

1905  1 sept. gick GStOJ samman med Ystad - Gärsnäs järnväg YGJ och blev YGStOJ (Ystad-Gärsnäs-S:t Olofs Järnväg.)

1941  1 juli blev järnvägen förstatligad.

1972  1 jan lades persontrafiken ned och 1 febr lades godstrafiken ned.

1974-1990 trafikerades sträckan S:t Olof-Gyllebosjö med rälsbuss av museitågsföreningen Skånska järnvägar, som idag trafikerar sträckan Brösarp-S:t Olof med ångtåg i tidsenlig miljö. Ett besök rekommenderas! På utfärden till Sankt Olof kan du kombinera dressincyklingen och ångtågsfärden med lite planering!

1994  köpte Simrishamns Kommun järnvägen av SJ.

1997  i maj invigde vi hela sträckan Gärsnäs - S:t Olofs Järnväg på nytt, denna gång för dressincykling!

2000  kortades sträckan ner till mera lagom 14km t&r. Vändstationen blev nu Gyllebosjö hållplats. Anledningen var faktiskt så tokig som att en person sökte tillstånd att köra sockerbetor på tåg på sträckan och det prioriterades högst. Det blev dock inga bet tåg och vi kunde fortsätta cykla dressin. Sockerfabriken i Köpingebro dit betorna skulle köras lades även ned några år senare.

De gamla järnvägsbyggnaderna längs banan, samtliga från 1902 finns bevarade. Alla är numera i privat ägo. (Visa hänsyn till de boende).
*GRÖNHULTS station. senare nedklassad till hållplats.
*GYLLEBOSJÖ hållplats, plattform och plåtstins finns kvar.